'; ';

Tworzymy zespół skutecznie wspierający realizację przedsięwzięć gospodarczych, dostarczając rozwiązań niezbędnych dla osiągnięcia sukcesu. Na pewno nie jesteśmy tymi, którzy mówią klientowi, która godzina, pod warunkiem, że ów pokaże swój zegarek. My potrafimy odczytać czas również z nietypowego zegara, jak choćby tego, który widnieje na naszej stronie (po lewej, pod zakładkami nawigacyjnymi strony) a co więcej – odkryć naszym gościom zasady jego działania. Zegar zbudowany jest z trzech kolumn (w pierwszej godziny, w drugiej i trzeciej minuty) poziomych kresek zgrupowanych w pakietach po trzy kreski. Ilość kresek widocznych w kolumnach oznacza cyfry. Znając zasadę, odczyt wskazań staje się banalnie prosty. Odnosząc specyfikę tego czasomierza do obszaru naszej merytorycznej aktywności, można śmiało porównać tradycyjne techniki finansowania ze znanymi rodzajami zegarów a rekomendowane przez nas pozakredytowe finansowanie do używanego na naszej stronie czasomierza. Nie znając reguł wydają się nieczytelne, niedostępne i obce a po ich zgłębieniu proste, funkcjonalne oraz przyjazne.

Zakład Ekspertyz Gospodarczych działając na rynku usług doradczych i konsultingowych od 1995 roku ewoluował w kierunku kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych, instytucji samorządowych oraz segmentu rynku finansowego w zakresie finansowania pozakredytowego będącego celem lub narzędziem programów restrukturyzacji i stabilizacji finansowej. Zadania te realizowane są przez wysoko wykwalifikowane i legitymujące się dużym doświadczeniem zespoły specjalistów.

Dorobkiem spółki jest autorska paleta niekonwencjonalnych narzędzi, pozwalających na kreowanie lokalnych rynków kapitałowych opartych na platformie informatycznej. Stosowanie ich pozwala instytucjom finansowym pełnić rolę animatora Lokalnych Internetowych Rynków Kapitałowych, przedsiębiorstwom uzyskiwać dostępne finansowanie celów inwestycyjnych a także korzystnie lokować swoje środki w notowane na tych rynkach obligacje. Możliwości te dostępne są także dla osób fizycznych, niezależnie od tego czy prowadzą one działalność gospodarczą. Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy może funkcjonować poprzez Emisyjne Systemy Transakcyjne działające w obrębie Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji.