'; ';

Zakład Ekspertyz Gospodarczych działając na rynku usług doradczych i konsultingowych od 1995 roku ewoluował w kierunku kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych, instytucji samorządowych oraz segmentu rynku finansowego w zakresie finansowania pozakredytowego będącego celem lub narzędziem programów restrukturyzacji i stabilizacji finansowej. Zadania te realizowane są przez wysoko wykwalifikowane i legitymujące się dużym doświadczeniem zespoły specjalistów.

Dorobkiem spółki jest autorska paleta niekonwencjonalnych narzędzi, pozwalających na kreowanie lokalnych rynków kapitałowych opartych na platformie informatycznej. Stosowanie ich pozwala instytucjom finansowym pełnić rolę animatora Lokalnych Internetowych Rynków Kapitałowych, przedsiębiorstwom uzyskiwać dostępne finansowanie celów inwestycyjnych a także korzystnie lokować swoje środki w notowane na tych rynkach obligacje. Możliwości te dostępne są także dla osób fizycznych, niezależnie od tego czy prowadzą one działalność gospodarczą. Lokalny Internetowy Rynek Kapitałowy może funkcjonować poprzez Emisyjne Systemy Transakcyjne działające w obrębie Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji.

Struktura spółki oparta na modelu konsultanckim zbudowana jest ze stałych zespołów eksperckich i realizatorskich.