'; ';

Oferowane usługi finansowo księgowe stanowią podstawowe narzędzie weryfikacji podatności aktywów na sekurytyzację. Działania te maja charakter wielowymiarowy - pozwalają w szczególnych przypadkach, przy podjęciu określonych działań restrukturyzacyjnych osiągnąć docelową strukturę portfela kwalifikującą się do sekurytyzacji. Działania te pozwalają świadczyć także wystandaryzowane usługi wchodzące w zakres kompleksowej obsługi rachunkowo księgowej poszerzonej o obsługę kadrowo-płacową podmiotów Gospodarczych.

Działania te obejmują:

  • outsourcing księgowości,
  • raportowanie informacji zarządczych,
  • controlling finansowy.

Nasz klient może liczyć na działania usprawniające istniejące procedury księgowe, ich modernizację poprzez wsparcie technologiami informacyjnymi.