'; ';

Jedną z licznych form pozyskiwania finansowania pozakredytowego jest sekurytyzacja należności. Będąc liderem na wschodzącym rynku tej kategorii usług, Zakład Ekspertyz Gospodarczych jest merytorycznie i technologiczne przygotowany do obsługi portfela należności instytucji finansowych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji samorządowych. Wdrażając transakcję sekurytyzacyjną koncentrujemy się na udostępnianiu spółek celowych wraz z pełnym serwisowaniem ich działania w trzech fazach wdrożeniowych. Pierwsza obejmuje zbadanie podatności aktywów na sekurytyzację i opracowanie projektu finansowego. Kolejna jest realizacją transakcji – od określenia warunków nabycia aktywów,  opracowania modelu emisyjnego papierów dłużnych, po ich emisję i skuteczne uplasowanie na rynku. Ostania faza stanowi obsługę rozliczeń – od monitorowania spływu należności, po wykup i umorzenie papierów dłużnych, wraz z końcowym rozliczeniem programu.

Aktualnie przygotowujemy modele finansowania, udostępniając je podmiotom gospodarczym i instytucjom dysponującym niewielkimi portfelami należności kwalifikujących się do sekurytyzacji. Rozwiązania te wdrażamy opierając się na Emisyjnych Systemach Transakcyjnych, wykorzystując Platformę  Elektroniczną Rynku Obligacji, a docelowo Platformę Elektroniczną Rynku Sekurytyzacji, która będzie obsługiwała wyłącznie Emisyjne Systemy Transakcyjne sekurytyzacyjnych podmiotów emisyjnych, jakimi będą spółki prawa handlowego (spółki celowe – SPV).

Informacje o kolejnych udoskonaleniach rozwiązań narzędziowych będą na bieżąco prezentowane w naszej witrynie internetowej i serwisach informacyjnych poświeconych sekurytyzacji należności: www.sekurytyzacja.info oraz www.sekurytyzacja.pl a także na stronach internetowych naszych partnerów.

Instytucje i podmioty gospodarcze zainteresowane takimi formami finansowania zapraszamy do nawiązania bezpośrednich kontaktów.