'; ';

Zastrzeżenia prawne

Zakład Ekspertyz Gospodarczych spółka z o.o. informuje i zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym a także serwisach z nim zlinkowanych nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług czynności bankowych świadczonych użytkownikom serwisu internetowego. Dane te mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny.

Zakład Ekspertyz Gospodarczych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia. Zakład Ekspertyz Gospodarczych nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług, analiz lub informacji, publikowanych w niniejszym serwisie oraz serwisach z nim zlinkowanych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi użytkownik stron internetowych banku, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych w na nich informacji.

Użytkownik serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Powyższe zastrzeżenia prawne nie dotyczą korzystania z usług Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji oraz Platformy Elektronicznej Rynku Sekurytyzacji obsługiwanych przez Zakład Ekspertyz Gospodarczych.

Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego są zastrzeżone. Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Zakład Ekspertyz Gospodarczych. Żadna część serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Zakład Ekspertyz Gospodarczych.