'; ';

Działaniem bezpośrednio wspierającym projekty restrukturyzacji lub stabilizacji finansowej jest zarządzanie tymczasowe (interim management) pozwalający naszym konsultantom przejecie roli liderów w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach. Mogą oni zajmować kluczowe stanowiska w firmie klienta biorąc na siebie odpowiedzialność za wdrażanie rekomendowanych rozwiązań